Slide 1

การแข่งขันกีฬาสายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14

Slide 2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

Slide 3

พิธีลงนามการรับ - ส่งมอบระบบสาธารณูโภคและระบบสาธารณูการ

ข่าวเด่น
จัดกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะสร้างสำนึกให้ชุมชน
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมรณรงค์จัดขยะสร้างสำนึกให้ชุมชนโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเด็กนักเรียน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  >> อ่านต่อ

ทัศน์ศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ
วันศุกร์ที่8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00น. นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะทั้ง5โรงเรียนร่วมเข้าชมภาพยนตร์ในเครือegvโลตัสแม่สอดเพื่อเปิดเป็นการเปิดโลกทัศน์ศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ  >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบล และผู้สูงอายุ รวมไปถึงชาวบ้านและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่ปะเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปโดยงานนี้จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ