Slide 1

กิจกรรม วันฮีตเก่าฮอยเดิมคนเมืองแม่ปะ ปี 2561

Slide 2

กิจกรรม รับปัญญาบัตรผู้สูงอายุ 61

Slide 3

กิจกรรม รำวง 3ส.กาดหมั้วคนเมืองแม่ปะ ปี 2561

Slide 4

กิจกรรม ประกวดนางฟ้าจำแลงกาดหมั้วคนเมือง ปี 2561

Slide 5

กิจกรรม ซ้อมแผนบรรณเทาสาธารณะภัย ปี 2561

Slide 6

กิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2561

ข่าวเด่น
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561  >> อ่านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ