เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงานใน ต.แม่ปะ

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาเขตล้านนา หมู่ที่ 2 ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดาก ได้เข้ามาศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม การดำเนินการเรียนการสอน และการจัดนิทรรศการ ของโรงเรียนฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ