จิตอาสาจากอัยการแม่สอดให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไป

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาลัยเขตล้านนาเมืองแม่ปะ หมู่ที่ 2 ได้รับเกียรติวิทยากรจิตอาสาจากอัยการแม่สอดให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปกับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันและคุณครูบัวลอง เอี้ยงหมี คุณครูนวลศรี โสประดิษฐ์ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการ การทำปอเปี๊ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ