ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ หมู่ที่ 1 และได้รับเกียรติท่านวิทยากรจิตอาสาจากสถานีตำรวจแม่สอด

วันพฤหัสบดี ที่่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาลัยเขตล้านนาเมืองแม่ปะ หมู่ที่ 7 ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ หมู่ที่ 1 และได้รับเกียรติท่านวิทยากรจิตอาสาจากสถานีตำรวจแม่สอดให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื่องต้นในการจราจร และได้เข้าร่วมการทำข้าวเกรียบสมุนไพรกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ