ภาพกิจกรรมวันงานสงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย - เมียนมา

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สงการนต์สองแผ่นดิน ไทย เมียนมา ณ หาดทรายวังแก้ว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นประธานพิธีเปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ