กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ และ ศูนย์การเรียนรู้ปารมี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าขนส่งแม่สอด เส้นตรงผ่านหน้ามามาโฮมมาร์ท ถึง บริเวณหน้าโรงแรมเซนทารา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร #องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ