ข่าวเด่น
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -30 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -30 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

1 2 3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ