วารสาร
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5-8 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5-8 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 9-10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 9-10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4-8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4-8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ