ข่าวเด่น
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -30 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -30 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2561  >> อ่านต่อ

ชมคลิปรายการ ตะลอนออนทัวร์คนเมืองแม่ปะ ตอน "วันฮีตเก่า ฮอยเดิม คนเมืองแม่ป๊ะ"
ชมคลิปรายการ ตะลอนออนทัวร์คนเมืองแม่ปะ ตอน "วันฮีตเก่า ฮอยเดิม คนเมืองแม่ป๊ะ"  >> อ่านต่อ

รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2561  >> อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ
ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ ภายใต้ชื่อ "กาดหมั้วคนเมือง" ณ ถนนสายหน้าวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  >> อ่านต่อ

1 2 3 4

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ