ข่าวเด่น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะสร้างสำนึกให้ชุมชน
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมรณรงค์จัดขยะสร้างสำนึกให้ชุมชนโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเด็กนักเรียน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  >> อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ และ ศูนย์การเรียนรู้ปารมี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าขนส่งแม่สอด เส้นตรงผ่านหน้ามามาโฮมมาร์ท ถึง บริเวณหน้าโรงแรมเซนทารา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร #องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้  >> อ่านต่อ

โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ ภายใต้ชื่อ "กาดหมั้วคนเมือง" ณ ถนนสายหน้าวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  >> อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ
ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

1 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ