ข่าวเด่น
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมปะมีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบลลงพื้นที่ 11 หมู่บ้านเพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

เดินรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
วันอังคารที่31พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น.นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้ร่วมกันกับชาวบ้านประชาชน นักเรียน พื้นที่ตำบลแม่ ร่วมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในชุมชน โดยมีสโลแกรนที่ว่า "เลิกสูบ ก็เจอสุข"  >> อ่านต่อ

จัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่ปะ
วันศุกร์ที่27พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดประชาคมตำบลแม่ปะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่ปะโดยมีแก่นนำชุมตำบลแม่ปะ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในตำบลแม่ปะเข้าร่วมประชาคม ณ.เวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

พิธีลงนามการส่ง -รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
วันอังคารที่24พฤษภาคม 2559 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนำโดยท่านนายกมานพ ยะเขียว นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ทำพิธีลงนามการส่ง -รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชุมชน 3 เข้าร่วมและมี ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนบ้านเอื้ออาทรและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นพยานในการลงนาม  >> อ่านต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมปะมีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบลลงพื้นที่ 11 หมู่บ้านเพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการยกร่างขัอบัญญัติ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ เกี่ยวกับสารธารณสุข ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีข้าราช ผู้นำองค์กรท้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่มในการประชุมครั้งนี้  >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาสายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.องค์การบริการส่วนตำแม่ปะได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนบลแม่ปะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14" ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  >> อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (สวัสดิการสังคม)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุนายเนน บุญกันและน้องวิวเพื่อติดตามผลและความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวัน  >> อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  >> อ่านต่อ

1 2 3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ