ข่าวเด่น
ประชุมคณะกรรมการยกร่างขัอบัญญัติ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ เกี่ยวกับสารธารณสุข ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีข้าราช ผู้นำองค์กรท้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่มในการประชุมครั้งนี้  >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาสายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.องค์การบริการส่วนตำแม่ปะได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนบลแม่ปะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14" ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  >> อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (สวัสดิการสังคม)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุนายเนน บุญกันและน้องวิวเพื่อติดตามผลและความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวัน  >> อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  >> อ่านต่อ

1 2 3 4

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ