ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงถนนเชื่อม ม.๒ สะพานเขียวชมพู - ปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ม.๙) หมู่ที่ ๙

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงถนนเชื่อม ม.๒ สะพานเขียวชมพู - ปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ม.๙) หมู่ที่ ๙.pdf

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงถนนเชื่อม ม.๒ สะพานเขียวชมพู - ปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ม.๙) หมู่ที่ ๙ (เพิ่มเติม ๑).pdf

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงถนนเชื่อม ม.๒ สะพานเขียวชมพู - ปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ม.๙) หมู่ที่ ๙ (เพิ่มเติม ๒).pdf

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงถนนเชื่อม ม.๒ สะพานเขียวชมพู - ปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ม.๙) หมู่ที่ ๙ (เพิ่มเติม ๓).pdf


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ