รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (26 ก.พ. -2 มี.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

26 ก.พ. 61

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 

27 ก.พ. 61

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมพร้อมคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

1 มี.ค. 61

นายก อบต. แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี พร้อมคณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ หมู่ 3

2 มี.ค. 61

- เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ปะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 16” ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ตาว

- เจ้าหน้าที่อบต.แม่ปะลงพื้นที่พบชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2561

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ปะ ได้จัดงาน“รำวง 3 ส. ย้อนยุค เพื่อสุขภาพ” ขึ้น ณ ถนนคนเดินหน้าวัดเวฬุวัน 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ