รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2561

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (3 - 8 มี.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

1 - 3 มี.ค. 61

นายก อบต.แม่ปะ ได้เข้าร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

6 มี.ค. 61

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และ รพ.สต. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ณ วัดเวฬุวัน ม.2

5 - 7 มี.ค. 61

แกนนำชุมชนและผู้สูงอายุตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 1 จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและผู้สูงอายุ โดยได้ไปศึกษาดูงาน  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ จ.กรุงเทพมหานครฯ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ

7-8 มี.ค. 61

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ นำโดยท่านนายกมานพ ยะเขียว และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่พบประชาชนหมู่ที่ 4 และ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ