รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (17 - 23 มี.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

18 มี.ค. 61

รองนายก สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ เข้าวางพานพุ่มหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ณ อบจ.ตาก เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

21 - 23 มี.ค. 61

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่พบประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนชุมชน ประจำปี ปี 2561เพื่อซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ จำนวน  10 ครัวเรือน  

22 มี.ค. 61

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ปะร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 6 สร้างฝายมีชีวิต บริเวณวัดโพธิคุณ 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ