รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (31 มี.ค. 61 - 6 เม.ย. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

2 เม.ย. 61

นายมานพ ยะเขียว นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล    แม่ปะ และนางปริฉัตร ธรรมลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลางหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 

3 - 5 เม.ย. 61

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่พบประชาชน หมู่ที่ 10 11 และ 7 ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”ครั้งที่ 2  

4 เม.ย. 61

นายกเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ม.2

6 เม.ย. 61

อบต. แม่ปะได้จัดกิจกรรม รำวง 3 ส เพื่อสุขภาพ ณ ถนนคนเดินเมืองแม่ปะ หมู่ที่ 2 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

- ศาลขุนสามชน

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ