รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (5- 11 พ.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

5 พ.ค. 61 

อบต.แม่ปะ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและพนักงานจ้างตามหลักสูตร "จิตวิทยาการบริหารคนแบบสามก๊ก" 

9 พ.ค. 61

อบต.แม่ปะ จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564 ) 

10 พ.ค. 61

กองสาธารณสุขฯ  ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ