รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561

 

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (12- 18 พ.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

15 พ.ค. 61

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

16 พ.ค. 61

กองสาธารณสุขฯ อบต. แม่ปะ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ปี 2559 – 2561 

17 พ.ค. 61

นายกอบต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ม.10

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ