รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

28 พ.ค. 61

อบต.แม่ปะจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชุมชนม.ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

30 พ.ค. 61

อบต.แม่ปะจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น การเพิ่มเติมข้อบัญญัติ เรื่องการกำหนดพื้นที่บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระธาตุสิริมงคล 

1 มิ.ย. 61

- เจ้าหน้าที่อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่พบประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 

นายกอบต.แม่ปะ  ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาเขตล้านนา ม. 10 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์นวดแผนไทย ณ วัดพระธาตุสิริมงคลเปิดคอร์สอบรมนวดแผนไทยจำนวน 60 ชม. ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ