รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (2 - 8 มิ.ย. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

4 มิ.ย. 61

นายกอบต.แม่ปะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา

8 มิ.ย. 61

- โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ม. 10ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่วมใจพัฒนา ม. 10 

- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วัดเวฬุวัน ม. 2


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ