ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน ยางนอก พร้อมรองคอ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8867

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ