ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเบรก และระบบแอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8868 ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ