รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (9 - 15 มิ.ย. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

14 มิ.ย. 61

กระทรวงพลังงาน จ.ตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับอาสาสมัครพลังงานในเขตตำบลแม่ปะ

15 มิ.ย. 51

- กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเข้ารับการตรวจ "การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หรือ "Local Performance Assessment" (LPA) ประจำปี 2561 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ