รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

2 ก.ค. 61

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ ได้ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

5 ก.ค. 61

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ เหมืองผาแดง

6 ก.ค. 61

- โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาเขตล้านนา ม. 10 ได้เปิดสอนการออกกำลังกายลดโรคความดัน กฎหมายเบื้องต้น และการทำพรมเช็ดเท้าใหห้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ปะร่วมกับชาวบ้านทำกิจกรรมอาสาทำดีเก็บผักตบชวาบริเวณโค้งขัวญี่ปุ่น ม. 9


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ