รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561

 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (7 - 13 ก.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

9 ก.ค. 61

นักเรียนโรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับชั้นอนุบาล ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

11 ก.ค. 61

กองสาธารณสุขฯ อบต.แม่ปะ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะสร้างจิตสำนึกในชุมชน (Big cleaning day) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

13 ก.ค. 61

โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วิทยาเขตล้านนา ม. 10 ได้เปิดสอนวิชากฎหมาย วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และกิจกรรมเข้าจังหวะให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ