รายงานข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2561

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกิจกรรมของ อบต. แม่ปะ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามชมคลิปสรุปข่าวรายสัปดาห์ (14 - 20 ก.ค. 61) ย้อนหลังกันได้ที่นี่นะคะ

16 ก.ค. 61

นายกอบต.แม่ปะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแม่ปะ ได้เข้าร่วมทำพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

17-18 ก.ค. 61

นายกอบต.แม่ปะ มอบหมายให้เลขานุการฯ อบต.แม่ปะ เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก

20 ก.ค. 61

โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.10 ได้เปิดทำการสอนประดิษฐ์ดอกมะลิจากระดาษเพื่อนำไปใช้ในวันแม่แห่งชาติ 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ