ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

วันอังคารที่1มีนาคม 2559 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

                                                                                               

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ