ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน

ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8 บ้านแม่ปะบ้านสัน

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ