เดินรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่

วันอังคารที่31พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น.นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้ร่วมกันกับชาวบ้านประชาชน นักเรียน พื้นที่ตำบลแม่ ร่วมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในชุมชน โดยมีสโลแกรนที่ว่า "เลิกสูบ ก็เจอสุข"

        

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ