องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอ แม่สอด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

วัน อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลแม่กุ อำเภอ แม่สอด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

 

 

     

                                                                                            

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ