องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดทำแผนชุมชน โดยมีแกนนำผู้นำชุมชนเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดทำแผนชุมชน โดยมีแกนนำผู้นำชุมชนเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร

 

          


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ