จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีกำนันตำบลแม่ปะ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลแม่ปะ และผู้สูงอายุร่วมไปถึงเด็กนักเรียนและชาวบ้านในตำบลแม่ปะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปโดยงานนี้จัดที่องค์การบริการส่วนตำบลแม่ปะ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ