ทัศน์ศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

วันศุกร์ที่8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00น. นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะทั้ง5โรงเรียนร่วมเข้าชมภาพยนตร์ในเครือegvโลตัสแม่สอดเพื่อเปิดเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ