ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจะจัดให้มีโครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ ภายใต้ชื่อ "กาดหมั้วคนเมือง" ณ ถนนสายหน้าวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์วิถีชีวิต ตลอดจนเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วย ซึ่งกำหนดให้มีการปิดเส้นทางเพื่อตั้งตลาดให้คนเดินทุกวันศุกร์ที่หนึ่งและศุกร์ที่สามของทุกเดือน เริ่มเปิดตลาดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เป็นต้นไป
ภายในถนนคนเดินนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการเวียนเทียนและจุดเทียนสะเดาะห์เคราะห์ต่อดวงชะตาให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตภายในวัดเวฬุวัน สนุกกับรำวงย้อนยุคของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ ชมการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าในชุดผ้าไทยและชุดพื้นเมือง ทั้งนี้ยังได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ในราคาย่อมเยาว์และถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน เช่น ข้าวสารจากโรงสีโดยตรง ผักปลอดภัยจากเกษตรกรตำบลแม่ปะ รวมถึงการเลือกชิมอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน เช่น อ้อยส้อม เมี่ยงเต้าเจี้ยว ข้าวกั้นจิ้น จะส่าน กะบองจ่อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ในวันเปิดตลาดวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถได้เข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลกับกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น การ Check In เพื่อรับของที่ระลึก การร่วมแต่งชุดผ้าไทย/ชุดพื้นเมืองเพื่อรับของรางวัล เป็นต้น
สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะนำสินค้าและบริการมาวางจำหน่ายในถนนเส้นดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โทร.055-533-126 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อย่าลืม!!!!! พบกันและร่วมครึกครื้นในถนนคนเดินสายวัฒนธรรมในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่ "กาดหมั้วคนเมือง" ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ย้ำ!!! อย่าลืม!!!!!


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ