Slide 1

การแข่งขันกีฬาสายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14

Slide 2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

Slide 3

พิธีลงนามการรับ - ส่งมอบระบบสาธารณูโภคและระบบสาธารณูการ

ข่าวเด่น
โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ ภายใต้ชื่อ "กาดหมั้วคนเมือง" ณ ถนนสายหน้าวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้  >> อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ และ ศูนย์การเรียนรู้ปารมี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าขนส่งแม่สอด เส้นตรงผ่านหน้ามามาโฮมมาร์ท ถึง บริเวณหน้าโรงแรมเซนทารา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร #องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ