หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

  • สำนักงานจังหวัดตาก (63000) : 0-5551-1546, 0-5551-1503 แฟกซ์ 0-5551-1546    
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก : 0-5551-1002
  • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก : 0-5551-5246 
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก : 0-5551-1222 
  • ที่ว่าการอำเภอแม่สอด : 0-5553-3235
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก : 0-5551-8333
  • เทศบาลนครแม่สอด : 0-5553-1113

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ