กระดานสนทนา
ร้องเรียนถนนและแสงสว่างริมทาง
ชาวบ้านแม่ปะ

เส้นทางจากแยกไฟแดงสำนักงานขนส่งมาทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ถนนขรุขระ ขอบถนนต่างระดับ ตอนเช้าและตอนเย็นรถนักเรียนเยอะมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  กลางคืนแสงสว่างก็ไม่ค่อยมี โดยเฉพาะหน้า กศน. ช่วยเพิ่มแสงสว่างริมทางและปรับปรุงถนนด้วยนะคะ 2019-02-05 14:03:14

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ