กระดานสนทนา
ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ถนนเส้นทางที่ลัดมาวังชิ้น ระหว่างบ้านท่ามะเกว๋น มาถึงถนนทุ่งเสลี่ยม-เถิน ไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.แม่ปะ หรือไม่ เนื่องจากถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการดูแลเลย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ปกคลุมถนน  หรือจะเป็นถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ฝากดูแลให้ด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน กรุณาแจ้งหน่วยงานเจ้าของถนน มาปรับปรุง แก้ไข ให้ผู้ใช้สัญจรได้รับความสะดวกบ้างนะคะ หวังว่าคงจะไม่เห็นข่าวนุ่งกระโจมมาอาบน้ำ ปลุกข้าว หรือปล่อยปลาในถนนสายนี้นะคะ  ขอบคุณนะคะ2016-10-07 12:43:46
ผู้ดูแลระบบ

เรียน คุณผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ถนนที่ท่านแจ้งมาน่าจะหมายถึงถนนที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ใช่หรือไม่ครับ คงไม่น่าจะหมายถึงตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คงจะมีการเข้าใจผิดนะครับ

ขอบคุณครับ2016-10-20 10:38:54

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ