กระดานสนทนา
  หัวข้อเรื่อง ผู้โพสต์ เข้าชม/ตอบ วัน-เวลาที่โพส
asada 3/1 2019-05-15 14:45:02
asada 3/1 2019-05-15 14:44:03
edrfsf 3/1 2019-05-13 15:16:42
asdas 4/1 2019-05-13 15:14:03
asassasa 3/1 2019-05-13 15:11:25
ดาวเหนือ 29/1 2019-04-02 12:15:45
ดาวเหนือ 20/1 2019-04-02 12:14:56
ดดดด 19/1 2019-03-19 08:50:17
jun 26/1 2019-02-27 11:01:01
jacklyn 34/1 2019-02-14 11:18:42
Tok 31/1 2019-02-10 20:26:02
ชาวบ้านแม่ปะ 49/1 2019-02-05 14:03:14
nenetv24 45/1 2019-01-23 12:36:46
pakorn boonrang 36/1 2019-01-22 18:41:03
karjon 35/1 2019-01-07 09:59:09
ดดดด 63/2 2018-12-15 16:23:01
pakorn boonran 171/32 2018-12-13 20:09:35
ดดดด 49/1 2018-11-21 13:43:07
ดดดด 59/1 2018-09-20 11:50:54
dddd 63/1 2018-09-06 17:47:13
1 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ